Rekonstrukce bytu pro bezbariérový přístup kvůli zdravotním potížím: vše, co potřebujete vědět

Život se zdravotními obtížemi je náročný sám o sobě. I ty nejběžnější činnosti mohou být komplikovanější a obtížnější než pro zdravého člověka. Abyste se alespoň doma cítili komfortně, je důležité domov přizpůsobit vám nebo vašim blízkým, kteří potížemi trpí.

I při nějakém zdravotním znevýhodnění je důležité zastávat celistvý pohled na zdraví a nevzdávat se na začátku boje, ani v jeho průběhu. I život na vozíku může být plný radosti, štěstí a naplnění. Pro pohodlnější život se zdravotním omezením vám může pomoci také rekonstrukce vašeho bydlení.

 

Co znamená bezbariérovost?

Bezbariérovost umožňuje lidem s omezenou schopností pohybu přístup na místa za běžných okolností jim nedostupné. Slouží vozíčkářům, lidem s těžkou chůzí, ale i matkám s kočárkem či nevidomým překonávat schody, terénní nerovnosti, obrubníky a jiné překážky. Aby byl dům skutečně deklarován jako bezbariérový, musí splňovat požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

 

jak-na-bezbarierovy-pristup-u-sebe-doma

Zdroj: https://pixabay.com/cs/vectors/bezbari%c3%a9rov%c3%bd-p%c5%99%c3%adstup-30927/ 

 

Finance

Jakékoli zdravotní potíže s sebou přinášejí značné náklady a zátěž na váš rozpočet. Rekonstrukce vašeho domova by v takovém stavu mohla být zcela likvidační. Stát proto nabízí pomoc. Kdy na ni máte nárok a jak se o ni ucházet?

Zdravotně postižení občané mají nárok na státní dotaci při koupi či úpravě bezbariérového bydlení. Peněžní příspěvky na úpravu bytu, rodinného domu nebo garáže slouží k:

 • Úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovou stavbu tak, aby se zvýšila schopnost osoby s ZTP (těžkým zdravotním postižením) přemísťovat se, orientovat se, dorozumívat se nebo zajistit si sebeobsluhu
 • Odstranění bariér, které usnadní přemisťování osoby s ZTP
 • Úpravu příslušenství bytu nebo rodinného domu

Za úpravu bytu, rodinného domu nebo garáže se považují:

 • Změny, kterými se upravuje stávající zařízení v bytě, rodinném domě nebo garáži
 • Úpravy vstupu a přístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže
 • Úpravy přístupu k výtahu v obytném domě

Za úpravu bytu, rodinného domu nebo garáže sa nepovažuje:

 • Vybudování nového objektu nebo zařízení, kterými jsou koupelna, WC, plyn, kanalizace, vodovod
 • Úprava z důvodu opotřebování a překročení životnosti stávajícího zařízení nebo opotřebování a překročení životnosti úpravy

Za bariéry v bytě, bytovém domě, rodinném domě a v garáži se považují překážky, které osoba s ZTP není v důsledku těžkého zdravotního postižení schopna překonat a v důsledku toho se není schopna přemísťovat, orientovat, dorozumívat a zajistit si sebeobsluhu.

Určitou finanční pomocí v případě zdravotního znevýhodnění způsobeného nemocí nebo následkem úrazu může být kvalitní životní pojištění.

 

Příspěvek od státu

Pro usnadnění života lidem se zdravotním postiženým připravil stát pomoc ve formě peněžitého příspěvku. Příspěvky se dělí na:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • příspěvek na auto

 

jak-zlepsit-bezbarierovost-sve-domacnosti

Zdroj: https://unsplash.com/de/fotos/W5BN80xGhrE 

 

Příspěvek na mobilitu

O tento příspěvek mohou žádat lidé starší jednoho roku, u nezletilých žádost podává zákonný zástupce. Na příspěvek mají nárok lidé s ZTP nebo ZTP/P a to 550 Kč na měsíc. Vyplácí se čtvrtletně a zpětně. Podmínkou pro získání příspěvku je čestné prohlášení o tom, že se v daném kalendářním měsíci byla osoba pravidelně přepravována nebo se přepravovala za úhradu.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

V případě rekonstrukce bydlení vás ale pravděpodobně bude zajímat spíše příspěvek na zvláštní pomůcku, kam se řadí i stavební úprava koupelny a WC nebo pořízení schodišťové plošiny. Pro sluchově postižené jsou to např. vizuální signalizace nebo zařízení pro tlumočení do znakové řeči apod. Zrakově postižení mohou příspěvek využít např. na pořízení vodícího psa nebo digitální čtecí přístroj.

V některých případech stát zohledňuje i výši příjmu žadatele. Na příspěvek na pomůcky levnější než 10 tisíc Kč má žadatel nárok, pokud příjem jeho a společně posuzovaných osob je dohromady méně než 8 násobek životního minima.

Kromě toho mají na příspěvek nárok osoby od 1 roku života. Není to ale pravidlem a u některých pomůcek je tento limit vyšší. Právě u úpravy bytu, schodolezu nebo zvedací plošiny je možné dávky dosáhnout od 3 let věku.

 

Víte, že domácí dialýza dokáže pacientovi zkvalitnit život?

 

Výše příspěvku se obecně odvíjí od ceny pomůcky. Nicméně jsou stanovené horní hranice příspěvků, a to:

 • Schodišťová plošina – maximálně 400 tisíc Kč
 • Ostatní – maximálně 350 tisíc Kč
 • Časové omezení – součet příspěvků nesmí přesáhnout 800 / 850 tisíc Kč v 5 po sobě jdoucích letech

Kromě omezení je tu spoluúčast ve výši 10 % z ceny pomůcky. U pomůcek levnějších než 10 tisíc, musí dát žadatel ze svého alespoň 1 000 Kč.

 

Příspěvek na auto

Na příspěvek na auto má nárok člověk se zdravotním postižením, jako je v tomto případě:

 • těžká vada nosného a pohybového ústrojí
 • těžká nebo hluboká mentální retardace
 • autistická porucha s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávající i přes zavedenou léčbu

Opět je vyžadováno čestné prohlášení o pravidelné dopravě a zároveň schopnosti auto řídit nebo se v něm přepravovat. Výše příspěvku se opět odvíjí od příjmu žadatele. Minimální hranice je ale pro tento příspěvek 100 tisíc Kč, zatímco ta maximální je 200 tisíc Kč.

 

Bezpečnost především

Ještě než se dostaneme k bezbariérovosti jako takové, je dobré si uvědomit, že i méně vážné zdravotní problémy si mohou žádat určité zabezpečení a úpravy. Pokud u svých dětí pozorujete např. příznaky ADHD zamyslete se, je váš domov pro dítě bezpečný, nemůže si při záchvatu nějak ublížit? Stejně přemýšlejte i při jiných onemocněních, která mohou mít vliv nejen na fyzickou zdatnost, ale také na chování jedince. Možná jako úprava bude stačit ochrana rohů a schování ostrých předmětů. Takový domov sice není bezbariérový, ale bezpečný ano.

 

Domov bez bariér

 • Bezbariérové bydlení se v určitých věcech odlišuje od toho klasického. Co je to nejdůležitější, co byste si měli pamatovat?
 • Bezbariérový domov by měl být větší – tak aby se v něm dalo bez problémů pohybovat is vozíkem
 • Přístup do bytu by měl být také bezbariérový nebo s dostatečně velkým výtahem
 • Rampy a výtahové plošiny uvnitř bytu bývají velmi nákladné
 • Šířka všech dveří minimálně 80 cm
 • Dostupná okna iz invalidního vozíku
 • Protiskluzová a vůči nárazům odolná podlaha

 

Prahy

Asi první věcí, kterou si představíte, použije-li někdo slovo BEZBARIÉROVÝ, jsou prahy a schody. Vaši mysl možná ovládnou představy o tom, jak vám po odstranění prahů bude pod dveřmi profukovat.

Velmi estetické a moderní jsou posuvné dveře. Dveře bez zárubně, které se zasouvají do pouzdra, jsou mimořádně nenápadné a na rozdíl od klasických dveří nezabírají místo v prostoru při otevírání. Dveře jsou uchyceny na kolejích, a proto není zapotřebí žádný práh ani profil.

Další možností jsou přechodové lišty místo prahu. Vypadají velmi jemně a současně po nich lze přejet s vozíkem bez problémů.

 

TIP: Znáte výhody nošení zdravotní obuvi?

bezbarierova-kuchyne

 Zdroj: https://unsplash.com/de/fotos/rUW_SiE512U

 

Kuchyň bez bariér

Důležitý je především dostatečný volný prostor, aby se v něm dalo pohybovat také s vozíkem. Znevýhodněná osoba by měla mít možný přístup ke všem potřebným zařízením. Znamená to tedy zajistit bezpečný přístup ke všem skříňkám, chladničce, elektrospotřebičům ale i umyvadlu. Velice vhodné je umístění nábytku do tvaru L nebo U tak, aby se v kuchyni mohl vozík pohybovat.

Výška pracovní desky navržená pro vozíčkáře by neměla být vyšší než 750 mm. Vzdálenost spodní strany desky od podlahy by měla být přibližně 700 mm. Šířka pracovní desky by měla být v rozmezí 900 až 1.200 mm. Horní skříňky by měly být do výšky maximálně 1.400 mm, přičemž poličky nad pracovní deskou by neměly být hlubší než 300 mm. Ve výšce kuchyňské linky by mělo být také ovládání světla a zásuvky. To znamená, že jejich výška by měla být přibližně taková, jako výška zdvižené ruky.

 

Koupelna bez bariér

Přizpůsobit koupelnu bývá jednou z nejnáročnějších částí rekonstrukce. V první řadě musí být prostor v koupelně dostatečně velký, aby nebyl problém pohybovat se v ní i s vozíkem. S tím souvisí také rozšíření dveří. Je důležité, aby se s vozíkem dalo bez problémů projet i mezi futry.

Záleží také na tom, jestli bude toaletu využívat někdo, kdo je odkázán na invalidní vozík nebo člověk s problémovým ohýbáním. Toaleta pro vozíčkáře, by měla být umístěna v běžné výšce nebo o něco níže. Její umístění by nemělo být nižší než 45 cm a vyšší než 52 cm. Pro vozíčkáře jsou užitečná i pohyblivá držadla, která se v případě asistence dalšího člověka dají sklopit.

Jak v bezbariérové koupelně vyřešit sprchu? Klasická sprcha s vaničkou může pro někoho představovat nepřekonatelný problém a je proto lepší dát přednost řešení v podobě sprchových zástěn. Sprchová zástěna se totiž může instalovat přímo na zem, a tak je vstup do sprchy ve stejné úrovni jako podlaha. Žádný problematický práh, jen pohodlný a bezpečný přístup pod sprchu.

Mnoho lidí si myslí, že v bezbariérové koupelně je lepší dát přednost sprše před vanou. Koupání může být pro lidi s omezenou pohyblivostí velmi problematické, ale ani to není nemožné. Koupel si můžete bez obav a s naprostým pohodlím dopřát díky vaně s dvířky, do které se snadno vstupuje a bezpečně se z ní také vylézá. Vany s dvířky najdete také u nás na vyberovekoupelny.cz.

 

bezbarierova-toaleta

 Zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/toaleta-bezbari%c3%a9rov%c3%a9-wc-zak%c3%a1z%c3%a1no-111092/

 

Pomůcky

Nezapomeňte na různé zdravotní rehabilitační pomůcky (nejen) pro invalidy. Domov nestačí přizpůsobit jen tak, abyste v něm vy nebo vaši blízcí „přežili“, ale tak abyste v něm žili šťastný život a posouvali vaše hranice dál a dál. Různé pomůcky ke cvičení pomáhají s rozvojem pohybového aparátu. Například mnoha poúrazovým stavům pohybového aparátu může pomoct saunování.

Ani s invalidním vozíkem se nemusíte sportu vzdávat. Pokud vám to věk a zdraví dovoluje, zůstávejte aktivní. Ve vozíku můžete cvičit dokonce i s činkami. Cvičení je důležitou součástí komplexního zdraví.

 

TIP: K procvičení celého těla mohou být vhodné žebřiny do bytu.

 

Bezbariérový přístup nestačí

U některých onemocnění nebo znevýhodnění bezbariérový přístup zkrátka nestačí. V domě je zapotřebí množství dalších rekonstrukcí a dalšího prostoru na různé zdravotnické přístroje.

Avšak i s menším zdravotním omezením jsou často nutné nějaké změny v domě nebo bytě. Například pokud musíte pravidelně provádět domácí dialýzou, musíte si doma vyhradit prostor na stroj, který dialýzu vykonává. Současně byste si u něj měli vytvořit i pohodlné místo pro sebe, protože takový proces může chvilku trvat.

 

Natália Várošová